thegreencommunity.be
Transparant - Traceerbaar - Plastic- en Chemie vrij

ecosysteem voor
duurzame waardecreatie
in de sierteelt

Wat doen wij?
about

We wensen de regie over ons product en vakgebied terug in handen te nemen!

DE KETEN 2.0

Een nieuw ecosysteem
voor de sierteelt:
een geïntegreerde keten
waarbij de consument
centraal staat.

DOELSTELLINGEN

Meer focus op de relatie met de klant
+
Waardecreatie voor de ganse keten
door groei van verkoop met betere marge
=
Een toekomstgarantie voor onze sector!

AANPAK

• Ontwikkeling van onze eigen
kwaliteitsproducten
• Introductie merk
• Introductie eigen winkels en
shop-in-shop concept
• Kennisontwikkeling & kennisdeling

``Mensen dichter bij de natuur brengen``

Contacteer ons voor meer info.

about
Contact
Contact